บริการเพิ่มยอดโซเชียลมีเดีย อันดับ 1
จัดการระบบ
*************** ( twitter ) **************


( ราคาฟอลโล่ twitter ทุกประเทศ )


- 50 บาท 100 ฟอลโล่

- 100 บาท 200 ฟอลโล่

- 200 บาท 400 ฟอลโล่

- 300 บาท 600 ฟอลโล่

- 400 บาท 800 ฟอลโล่

- 600 บาท 1,200 ฟอลโล่

- 900 บาท 1,800 ฟอลโล่

- 1,000 บาท 2,500 ฟอลโล่


---------------------------------------------


( ราคาเพิ่มไลค์ twitter ทุกประเทศ )


- 80 บาท 500 ไลค์

- 150 บาท 1,000 ไลค์

- 300 บาท 2,000 ไลค์

- 500 บาท 3,500 ไลค์

"~ทุกโปรสามารถแบ่งยอดได้ ขั่นต่ำ 50 ไลค์ ฝากยอดไว้ได้ตลอด"