บริการเพิ่มยอดโซเชียลมีเดีย อันดับ 1
จัดการระบบ
************( Tiktok )**************

ผู้ติดตาม Tiktok

- 50บาท 100 ผู้ติดตาม

- 100บาท 200 ผู้ติดตาม

- 200บาท 400 ผู้ติดตาม

- 300บาท 600 ผู้ติดตาม

- 400บาท 800 ผู้ติดตาม

- 500บาท 1,200 ผู้ติดตาม

- 1,000บาท 2,500 ผู้ติดตาม


หัวใจ Tiktok

- 50บาท 200 หัวใจ

- 100บาท 400 หัวใจ

- 200บาท 800 หัวใจ

- 300บาท 1,200 หัวใจ

- 400บาท 1,600 หัวใจ

- 500บาท 2,000 หัวใจ

- 1,000บาท 4,000 หัวใจ


แชร์ Tiktok

- 50บาท 100 แชร์

- 100บาท 200 แชร์

- 200บาท 400 แชร์

- 300บาท 600 แชร์

- 400บาท 800 แชร์

- 500บาท 1,200 แชร์

- 1,000บาท 2,500 แชร์


ยอดวิว Tiktok

- 50บาท 2,000 วิว

- 100บาท 4,000 วิว

- 200บาท 8,000 วิว

- 300บาท 12,000 วิว

- 400บาท 16,000 วิว

- 500บาท 25,000 วิว

- 1,000บาท 80,000 วิว