บริการเพิ่มยอดโซเชียลมีเดีย อันดับ 1
จัดการระบบ
**เพิ่มไลค์รูป โฟสต์/คอมเม้น/กิจกรรมต่างๆ (ต่างประเทศ) **

(ราคาไลค์รูป FB)

- 50บาท 500 ไลค์

- 100บาท 1,000 ไลค์

- 200บาท 2,000 ไลค์

- 300บาท 3,000 ไลค์

- 400บาท 4,000 ไลค์

- 500บาท 5,000 ไลค์

- 1,000บาท 12,000 ไลค์

"~ทุกโปรสามารถแบ่งยอดได้ ขั่นต่ำ 100 ไลค์ ฝากยอดไว้ได้ตลอด"


-------------------------------


**เพิ่มไลค์รูป โฟสต์/คอมเม้น/กิจกรรมต่างๆ (คนไทย) **

(ราคาไลค์รูป FB)

- 50บาท 200 ไลค์

- 100บาท 300 ไลค์

- 200บาท 600 ไลค์

- 300บาท 900 ไลค์

- 400บาท 1,200 ไลค์

- 500บาท 1,500 ไลค์

- 1,000บาท 3,500 ไลค์

-------------------------------


**ให้บริการเพิ่มไลค์รูป/โพสต์ FB แบบจำนวน **

- 100 Like / 50รูป 500 บาท

- 200 Like / 50รูป 1,000 บาท

- 300 Like / 50รูป 1,500 บาท


-------------------------------


**เพิ่มอารมณ์ FB คนไทย 100% **

- 50บาท 50 อารมณ์

- 100บาท 100 อารมณ์

- 200บาท 200 อารมณ์

- 300บาท 300 อารมณ์

- 400บาท 400 อารมณ์

- 500บาท 600 อารมณ์

- 1,000บาท 1,300 อารมณ์


-------------------------------


**บริการเพิ่มไลค์ แฟนเพจคนไทย **

(ราคาไลค์แฟนเพจ FB)

250 ไลค์ 170 บาท

500 ไลค์ 330 บาท

1,000 ไลค์ 650 บาท

2,000 ไลค์ 1,200 บาท

3,000 ไลค์ 1,800 บาท

4,000 ไลค์ 2,400 บาท

5,000 ไลค์ 3,000 บาท

6,000 ไลค์ 3,600 บาท

7,000 ไลค์ 4,200 บาท

8,000 ไลค์ 4,800 บาท

9,000 ไลค์ 5,400 บาท

10,000 ไลค์ 6,000 บาท


-------------------------------


**บริการเพิ่มไลค์ แฟนเพจรวมทุกประเทศ **

(ราคาไลค์แฟนเพจ FB)

1,000 ไลค์ 400 บาท

2,000 ไลค์ 800 บาท

3,000 ไลค์ 1,200 บาท

4,000 ไลค์ 1,600 บาท

5,000 ไลค์ 2,000 บาท


-------------------------------


**บริการเพิ่มแชร์ FB เพิ่มการเข้าถึงโพสต์ เพิ่มจำนวนคนเห็นสินค้าเยอะ **

- 100บาท 50 ครั้ง

- 200บาท 100 ครั้ง

- 300บาท 150 ครั้ง

- 400บาท 200 ครั้ง

- 500บาท 250 ครั้ง


-------------------------------


**เพิ่มติดตาม Facebook คนไทย **

(ราคาติดตาม FB)

- 100 บาท 200 ติดตาม

- 150บาท 300 ติดตาม

- 300บาท 600 ติดตาม

- 450บาท 900 ติดตาม

- 600บาท 1,200 ติดตาม

- 900บาท 2,000 ติดตาม


-------------------------------


**เพิ่มติดตาม Facebook รวมทุกประเทศ **

(ราคาติดตาม FB)

1,200 ติดตาม 400 บาท

1,800 ติดตาม 600 บาท

5,400 ติดตาม 1,800 บาท

7,200 ติดตาม 2,400 บาท

9,000 ติดตาม 3,000 บาท

10,100 ติดตาม 3,600 บาท


-------------------------------


**เพิ่มยอดชมวีดีโอ facebook **

- 50 บาท 1,000 วิว

- 100 บาท 2,000 วิว

- 200 บาท 4,000 วิว

- 300 บาท 6,000 วิว

- 400 บาท 8,000 วิว

- 500 บาท 10,000 วิว

- 1,000 บาท 30,000 วิว