บริการเพิ่มยอดโซเชียลมีเดีย อันดับ 1
จัดการระบบ
************* ( YouTube ) *************


**เพิ่มติดตาม YouTube **

- 250 บาท 150 ติดตาม

- 500 บาท 300 ติดตาม

- 1,000 บาท 600 ติดตาม

- 2,000 บาท 1,200 ติดตาม


**เพิ่มวิว YouTube **

- 200 บาท 1,000 Views

- 400 บาท 2,000 Views

- 800 บาท 5,000 Views

- 1,500 บาท 10,000 Views


-------------------------------


**เพิ่มไลค์ YouTube **

- 300 บาท 1,000 like

- 600 บาท 2,000 like

- 1,000 บาท 5,000 like

"~ทุกโปรสามารถแบ่งยอดได้ ขั่นต่ำ 100 ไลค์ ฝากยอดไว้ได้ตลอด"